Mar 28 2015

Przenoszenie plikow w oparciu o datę modyfikacji

Published by under Linux

Wracamy po krótkiej (!) przerwie spowodowanej małym procesem inwestycyjnym i skromnymi zmianami w życiu rodzinnym.

Dzisiaj na tablicę weźmiemy problem „Jak w systemie linux przenieść pliki bazując na ich dacie modyfikacji ?”. Problem ten wyznaczy tylko kierunek i stanowić będzie inspiracje do własnoręcznego rozwiązywania podobnych problemów z modyfikacją plików w linuxie.

Rozwiązaniem naszego problemu jest banalna komenda którą omówię na poniższym przykładzie:

find /mnt/dane -type f -name „*.jpg” -newermt 2014-01-01 ! -newermt 2015-01-01 -exec mv {} /mnt/dane/2014/ \;

Czytaj więcej »

No responses yet

Lut 11 2013

Instalacja patchy w darmowym VMware vSphere 5.x

Published by under ESXi,VMware

W przypadku darmowych wersji vSphere 5.x VMware nie zapewnia narzędzi do automatycznej instalacji poprawek. Nie znalazłem też takowych wspieranych przez społeczność VMware. Generalnie do tej pory mi to nie przeszkadzało i patchy do wersji darmowych nie stosowałem, ale moje pierwsze spotkanie z vSphere 5.1 i maszynami wirtualnymi opartymi o system Windows zmusiło mnie do wizyty na kb.vmware.com. Chodziło pewne problemy w działaniu serwera terminali skutkującego m.in. powtarzającymi się w logu wpisami „Error in the RPC receive loop: RpcIn: Unable to send.”.

Rozwiązaniem mojego problemy był patchset ESXi510-201212001  który udało mi się ściągnąć ze strony supportu VMware. Po tym zacząłem się zastanawiać co z tym dalej i studiować dokumentację w celu znalezienia sposobu zainstalowania poprawki. Okazało się, że sprawa jest dosyć banalna, aczkolwiek w pewnym przypadku niebezpieczna (o tym później). Sposoby instalacji są trzy a w zasadzie dwa (dwa z nich to niewielka modyfikacja). Proces zaczyna się tak samo niezależnie od wybranego sposobu – najpierw pobrany plik .zip musimy uploadować na datastore esx-a do specjalnie w tym celu stworzonego katalogu. Tego nie omawiam – zakładam że jest to na tyle proste i oczywiste, że nie ma takiej potrzeby. Instalacji możemy dokonać:

  1. zdalnie korzystając z vCLI za pomocą komendy esxcli,
  2. lokalnie korzystając z możliwości jakie daje Tech Support Mode za pomocą komendy esxcli,
  3. zdalnie korzystając z PowerCLI za pomocą cmdlet’u Install-VMHostPatch lub Get-ESXCLI (tego nie robiłem).

Magiczne polecenie w przypadku 1 i 2 brzmi:

esxcli software vib update -d „/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip

lub

esxcli software vib update -depot=/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip

I teraz niebezpieczeństwo: jeśli używacie (tak jak ja w tym wypadku) do instalacji specjalnie spreparowanej płyty np. DELL vSphere Hypervisor 5.1  to użycie parametru install (tak jak mówi większość dokumentacji) spowoduje, iż po wymaganym restarcie wasz host nie uruchomi interfejsu sieciowego.

No responses yet

Lut 09 2013

Kopiowanie maszyn wirtualnych pomiędzy hostami ESXi bez wspólnego udziału dyskowego

Published by under ESXi,VMware

Można to zrobić na wiele sposobów np. VMware Converter, FastSCP z pakietu Veem Backup Free Edition czy też VM Explorer, ale są to z reguły duże pakiety wymagające wiele czasu (instalacja, backup lokalny). Szukając sposobu prostego i stosunkowo szybkiego znalazłem Czytaj więcej »

No responses yet

Gru 09 2012

Modyfikacja adresu SCAN w Oracle RAC 11gR2

Published by under Oracle

Z ilu nodów składa się klaster:

root) $GRID_HOME/bin/olsnodes

Jak obecnie wyglada sytuacja:

root) # srvctl config scan

SCAN name: node01.example.com, Network: 1/10.0.0.0/255.255.255.0/eth0
SCAN VIP name: scan1, IP: /node01.example.com/10.0.0.5

Zakładam, że nie korzystamy z Oracle GNS co moim zdaniem jest mało best-praktyczne.

W następnym kroku tworzymy w DNS dwa – trzy (Oracle zaleca 3) rekordy A dla tej samej nazwy a różnego adresu IP. Sprawdzamy poleceniem nslookup czy konfiguracja jest prawidłowa. Kasujemy ew. wpisy w /etc/hosts dotyczące tej nazwy.

Następnie:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl stop SCAN_LISTENER

root) $GRID_HOME/bin/srvctl stop scan

Sprawdzamy jak to wyglada:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl status SCAN np.:

SCAN VIP scan1 is enabled
SCAN VIP scan1 is not running

I do sedna:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl modify scan -n nazwa_scan

Sprawdzamy (jesli nie ma zmian to najprawdopodobniej znaczy ze w /etc/hosts zostal wpis):

root) $GRID_HOME/bin/srvctl config scan

Aktualizujemy SCAN_LISTENER:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl modify scan_listener -u

Uruchamiamy SCAN_LISTENER:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl start SCAN_LISTENER

Sprawdzamy:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl status scan

SCAN VIP scan1 is enabled
SCAN VIP scan1 is running on node node01
SCAN VIP scan2 is enabled
SCAN VIP scan2 is running on node node02

Sprawdzamy czy SCAN_LISTENER działa prawidłowo:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl config SCAN_LISTENER

W przypadku gdybyśmy chcieli dodatkowo zmienić port na którym działa SCAN_LISTENER to:

root) $GRID_HOME/bin/srvctl modify SCAN_LISTENER -p 1522
root) $GRID_HOME/bin/srvctl modify SCAN_LISTENER -u
root) $GRID_HOME/bin/srvctl config SCAN_LISTENER

No responses yet

Maj 29 2012

Reset hasła roota w VMware vCenter Server Appliance

Published by under ESXi,VMware

Sprawa w zasadzie banalna o ile ma się dostęp do konsoli :).

Zaczynamy. W GRUB menu wybieramy:

„Suse Linux Enterprise Server for VMware” lub „VMware vCenter Appliance” (w zależności od wersji vCenter). Czytaj więcej »

No responses yet

Next »