Lut 11 2013

Instalacja patchy w darmowym VMware vSphere 5.x

Published by at 22:09 under ESXi,VMware

W przypadku darmowych wersji vSphere 5.x VMware nie zapewnia narzędzi do automatycznej instalacji poprawek. Nie znalazłem też takowych wspieranych przez społeczność VMware. Generalnie do tej pory mi to nie przeszkadzało i patchy do wersji darmowych nie stosowałem, ale moje pierwsze spotkanie z vSphere 5.1 i maszynami wirtualnymi opartymi o system Windows zmusiło mnie do wizyty na kb.vmware.com. Chodziło pewne problemy w działaniu serwera terminali skutkującego m.in. powtarzającymi się w logu wpisami „Error in the RPC receive loop: RpcIn: Unable to send.”.

Rozwiązaniem mojego problemy był patchset ESXi510-201212001  który udało mi się ściągnąć ze strony supportu VMware. Po tym zacząłem się zastanawiać co z tym dalej i studiować dokumentację w celu znalezienia sposobu zainstalowania poprawki. Okazało się, że sprawa jest dosyć banalna, aczkolwiek w pewnym przypadku niebezpieczna (o tym później). Sposoby instalacji są trzy a w zasadzie dwa (dwa z nich to niewielka modyfikacja). Proces zaczyna się tak samo niezależnie od wybranego sposobu – najpierw pobrany plik .zip musimy uploadować na datastore esx-a do specjalnie w tym celu stworzonego katalogu. Tego nie omawiam – zakładam że jest to na tyle proste i oczywiste, że nie ma takiej potrzeby. Instalacji możemy dokonać:

  1. zdalnie korzystając z vCLI za pomocą komendy esxcli,
  2. lokalnie korzystając z możliwości jakie daje Tech Support Mode za pomocą komendy esxcli,
  3. zdalnie korzystając z PowerCLI za pomocą cmdlet’u Install-VMHostPatch lub Get-ESXCLI (tego nie robiłem).

Magiczne polecenie w przypadku 1 i 2 brzmi:

esxcli software vib update -d „/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip

lub

esxcli software vib update -depot=/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip

I teraz niebezpieczeństwo: jeśli używacie (tak jak ja w tym wypadku) do instalacji specjalnie spreparowanej płyty np. DELL vSphere Hypervisor 5.1  to użycie parametru install (tak jak mówi większość dokumentacji) spowoduje, iż po wymaganym restarcie wasz host nie uruchomi interfejsu sieciowego.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.